Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Επιθεωρήσεις

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
01
Πληροφορίες
Στα πλαίσια του προγράμματος Για οποιαδήποτε ενοικίαση η πώληση ακινήτου ανεξαρτήτου επιφανείας απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυτού. Για τις κατοικίες η ισχύς του είναι 10 χρόνια και δεν απαιτείται επανέκδοση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που αλλάξει ο ενοικιαστής ή πραγματοποιηθεί εκ νέου αγοραπωλησία.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται έπειτα από αυτοψία στον χώρο του ακινήτου , καταγραφή σημαντικών παραμέτρων του κελύφους του κτιρίου ,του συστήματος θέρμανσης,του συστήματος ψύξης και του συστήματος ζεστού νερού χρήσης και μετέπειτα επεξεργασία των παραμέτρων αυτών με κατάλληλο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που το κτίριο για το οποίο απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό έχει χρήση οποιαδήποτε άλλη πλην κατοικίας , επιπλέον καταγράφονται το σύστημα εξαερισμού (εάν υπάρχει) καθώς επίσης και ο φωτισμός του κτιρίου.

Στο τέλος και αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού αναλύεται η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου και πως προέκυψε αυτή, δίνονται σαφής οδηγίες βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης του ακινήτου αλλά και εκτιμώμενα κόστη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
^