Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
01
Πληροφορίες
Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» το γραφείο μας αναλαμβάνει εξαρχής όλη τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι την υλοποίηση αυτού.

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα και αφού πρώτα εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της κατοικίας στο πρόγραμμα , αναλαμβάνουμε την διενέργεια της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης , την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ωφελούμενου, την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας και τέλος την διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης για την πιστοποίηση του ενεργειακού στόχου των παρεμβάσεων.

^