Υπηρεσίες

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
01
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» το γραφείο μας αναλαμβάνει εξαρχής όλη τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι την υλοποίηση αυτού.

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναλυτικά

02
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Για οποιαδήποτε ενοικίαση η πώληση ακινήτου ανεξαρτήτου επιφανείας απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυτού.Για τις κατοικίες η ισχύς του είναι 10 χρόνια και δεν απαιτείται επανέκδοση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που αλλάξει ο ενοικιαστής ή πραγματοποιηθεί εκ νέου αγοραπωλησία.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται έπειτα από αυτοψία στον χώρο του ακινήτου , καταγραφή σημαντικών παραμέτρων του κελύφους του κτιρίου ,του συστήματος θέρμανσης,του συστήματος ψύξης και του συστήματος ζεστού νερού χρήσης και μετέπειτα επεξεργασία των παραμέτρων αυτών με κατάλληλο πρόγραμμα.

Αναλυτικά

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Έκδοση Αδειών
03
Έκδοση Αδειών
• Οικοδομικές Άδειες – Άδειες Δόμησης
• Άδειες για Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες – Εργαστήρια Επαγγελματικά
• Άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
• Άδειες Μικρής Κλίμακας
• 48ωρη Άδεια

04
Άλλες Υπηρεσίες
• ΥΔΕ – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Σχέδια ΔΕΗ)
• Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας
• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων


Φυσικό Αέριο
^