01
Επιχείρηση
Το τεχνικό μας γραφείο, δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών από το 2003 έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και βιομηχανικών κτιρίων.

Επιχείρηση
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
02
Μελέτες
Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια Ηλεκτρομηχανολογικών και Περιβαλλοντικών Μελετών, με τις κυριότερες να είναι:

• Ενεργειακές Μελέτες – ΚΕΝΑΚ
• Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης
• Μελέτες Ηλεκτρικών
• Μελέτες Καύσιμων Αερίων
• Μελέτες Ύδρευσης
• Μελέτες Αποχέτευσης
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ

03
Υπηρεσίες
Εξοικονόμηση κατ` οίκον
Δείτε τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Πληροφορίες για την έκδοση και την επιθεώρηση του ακινήτου
Έκδοση Αδειών
για καταστήματα, βιοτεχνίες καθώς και οικοδομικές
Σχέδια ΔΕΗ
Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκατάστατη
04
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Παλαιστίνης 2 (2ος Όροφος),
41222, Λάρισα
Τηλ. 2410 556290
email: thanosantono@hotmail.com

Επικοινωνία
^